งานแสดง แสง สี เสียง ย้อนรอยอารยธรรมศรีวิชัยสู่อาเซียน ตั้งแต่เวลา 19:00-21:30 น. (Youtube)

March 14 2018