วังช้างอยุธยาแลเพนียด นำช้างจำนวน 9 เชือก พร้อมชาวอยุธยาร่วมยืนถวายอาลัย เป็นเวลา 89 วินาที

March 14 2018