งานแถลงข่าว OTOP ทั่วไทย ก้าวไกล สู่ชายแดนใต้

มีนาคม 20 2018

ณ Conferrence hall ศูนย์ประชุมนานาชาติ ฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา
เวลา 13.00 น. ลงทะเบียนแขกผู้มีเกียรติและสื่อมวลชน รับของที่ระลึก
เวลา 13.30 พิธีกรกล่าวตอนรับ และชมการแสดงชุด เทพศรีศรัทธา
พิธีกรเรียนเชิญผู้ร่วมแถลงข่าวขึ้นเวที ประกอบด้วย
1.นายดลเดช พัฒนรัฐ ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา เป็นประธานเปิดงาน
2.นายลือชัย เจริญทรัพย์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดปัตตานี
3.นายเวย์สารัช คงนวลใย ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดยะลา
4.นางสาวบุษรินทร์ เบนอะสาร ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดนราธิวาส
5.นายปริญญา ฤทธิเดช ผู้ช่วยหัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมพัฒนาชุมชนจังหวัดสตูล
เข้าร่วมแถลงข่าวในครั้งนี้