Sound System

หมวดหมู่:

รายละเอียด

เรามีการให้บริการในด้านอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดงานที่ครบครัน สมบูรณ์แบบ ด้วยอุปกรณ์คุณภาพเยี่ยมที่ช่วยเสริมปัจจัยแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Yamaha LS9

LAX Line Array

RCF Speaker

Lax Sub Bass

Power Amp

RCF Line Array

เรามีการให้บริการในด้านอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดงานที่ครบครัน สมบูรณ์แบบ ด้วยอุปกรณ์คุณภาพเยี่ยมที่ช่วยเสริมปัจจัยแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

CD DENNON 4500

DPA Wireless Microphone

SHURE Wireless Microphone

SHURE Cable Microphone

Shure UHF Directional Antenna Mta

เรามีการให้บริการในด้านอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับการจัดงานที่ครบครัน สมบูรณ์แบบ ด้วยอุปกรณ์คุณภาพเยี่ยมที่ช่วยเสริมปัจจัยแห่งความสำเร็จตามวัตถุประสงค์

Drum Set

Marshall Guitar Set

Marshall Bass Set